Accueil > Séminaires à thèmes > Relationele zorg-verlening voor oude personen met dementie
Séminaires à thèmes
Relationele zorg-verlening voor oude personen met dementie

Uw potentieel en dat van uw ploeg dynamiseren om oude personen met dementie beter te begeleiden

De levensverwachting stijgt jaarlijks, dat is u bekend. Deze realiteit heeft zeker vele voordelen, in sommige gevallen echter vertaalt zich dat ook in een toename van de nood aan begeleiding van ouderen, al of niet verward of gedesoriënteerd. Hun toestand vereist dan professionele interventies, bij hen thuis of in het WZC en bij opname in het ziekenhuis.

Deze opleiding heeft tot doel om praktische begeleidingstechnieken aan te bieden aan elke professionele begeleider van oudere personenal of niet verward of gedesoriënteerd. De basis van deze opleiding zijn elementen uit verschillende technieken, nl. Validation©, systemische analyse en NLP.
DOELGROEP :
Zorgverleners aan huis of in organisaties die zorgen voorzien voor oude personen die lijden aan dementie, type Alzheimer : Verpleegkundigen, zorgkundigen, familiale hulp, directies, artsen, maatschappelijk werkers, hulp in het huishouden, mantelzorgers enz.
VALIDATION©
Is door Naomi Feil ontwikkeld tussen 1963 en 1980, en sinds 2002 permanent geactualiseerd met haar dochter Vicky De Clerck. Het is een concrete en nauwkeurige methode die als doel heeft contact te maken met de ontredderde oude mens, opgesloten in een eigen wereld. Door eenvoudige verbale en niet-verbale communicatietechnieken kan men hen het gevoel geven dat ze gehoord en begrepen worden, dit geeft hen hun vertrouwen terug en worden ze gerust gesteld. Het gevolg van Validation© is gedesoriënteerde hoogbejaarde personen de kans geven om tot rust te komen in hun leefwereld en een deur te openen naar een meer bewuste communicatie, hoe miniem ook
RELATIONELE ZORGVERLENING IN INDIVIDUELE RELATIES
3 DAAGSE OPLEIDING
DOELEN :
De algemene karakteristieken begrijpen die het gedrag bepalen van gedesoriënteerde personen en de invloed ervan op de omgeving.
Contact nemen : verbaal en non-verbaal.
Een kwalitatief hoogstaande professionele houding aannemen.
Ontspannen in de relatie staan, eigen grenzen kunnen stellen.
Emotioneel afstand houden en de ruimte respecteren, zowel die van de oudere persoon als die van de familie en intimi.
Het dementiegedrag kunnen plaatsen in de levenscontext van de oudere persoon.
Begeleidingstechnieken ontwikkelen voor de persoon met dementie en zijn/haar familie.
De basisnoties van Validation© integreren.
Eigen houding kunnen moduleren en open blijven staan voor de andere.
Beter communiceren om betere zorgverlening te geven.

INHOUD :

Kennis van veroudering en van dementie : de verschillende fasen van dementie kunnen onderscheiden en begeleiden
Hoe een interventiedoel formuleren en implementeren.
Hoe aandacht hebben voor verbale en non-verbale communicatie.
Actief luisteren : afstemmen op de persoon, deze volgen in verbale en non-verbale uitingen.
De zin achter de onzin begrijpen.
Hoe rekening houden met de levenscontext (stamboom, levensverhaal).
De levenstaken van Erikson.
De verouderingsmechanismen van het brein.
De eigen houding weten te moduleren : observatie en analyse van de soort communicatie aangewend door de begeleider in de hulpsituatie.
Illusies en realiteit in de hulpverlening.

RELATIONELE ZORGVERLENING IN TEAMVERBAND
6 DAAGSE OPLEIDING ( 5 dagen en 1 terugkomdag)
DOELEN :
Idem Relationele Zorgverlening in Individuele Relaties + :
Een samenhangend begeleidingskader opbouwen met het team rond de gedesoriënteerde persoon.
De eigen praktijk en dat van het team kunnen observeren.
De interventie in team kunnen implementeren en evalueren.
De plaats van de organisatie tegenover de familie en nabijstaanden.

INHOUD :
Idem Relationele Zorgverlening in Individuele Relaties + :
De teambegeleiding installeren : de nodige voorwaarden (materiaal - ruimte - tijd) - coördinatie van het team - doelen, zin, coherentie en grenzen van de begeleiding - regelmatige opvolging - gevolgtrekking en evaluaties - rollen en functies - ethiek en beleid van teamwork.

ALGEMENE METHODIEK :
Het programma omvat praktische oefeningen, rollenspel, dvd presentaties en casussen aangebracht door de deelnemers. Een evaluatiemoment en zelfevaluatie van de opleiding en van de vooruitgang wordt voorzien. Voor de volmakingcycli wordt individueel werk van de deelnemers gevraagd op basis van hun praktijk tijdens de hele duur van de opleiding (gevalstudie - opvolging van het werken in team). Een plaatselijke coaching of supervisie is mogelijk.

PRAKTISCHE INFO
De beroepsvolmakingen in Relationele Zorgverlening worden aangeboden in de organisatie zelf voor groepen van 12 tot 14 personen.
600€ per dag + verplaatsing/overnachting
Marie-Claire Giard : Marie-claire.giard@telenet.be
Doris Van Averbeke doris.van.averbeke@skynet.be
Contracten worden opgemaakt tussen de vragende partij en Rhapsodie (AVO)


| © Rhapsodie | Espace privé |Site propulsé par Mieux-Etre.org |